CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NEWLIFE

Chúng tôi hướng đến cung cấp dịch vụ vượt trội và chuyên nghiệp.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

chi_nhanh_cang_chua_ve__hai_phong__16

THUÊ THIẾT BỊ

  Qui trình thuê thiết bị Các thiết bị chúng tôi cho thuê bao gồm (1) Chọn lựa thiết bị(2) Ký Hợp đồng thuê(3) Ký  […]
images (1)

MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

Về chúng tôi Hoạt động môi giới bất động sản được thực hiện từ tháng 01 năm 2016 , với phương châm phục vụ khác […]